PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa
Apr 20, 2020Tin sự Kiện
THÔNG BÁO VỀ DỊCH COVID-19: “Chúng tôi sẽ làm việc ở nhà tới ngày 22 tháng 4”
image

Việt Nam gia hạn thời gian cách ly xã hội tới ngày 22 tháng 4

Dựa trên tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội tới ngày 22 tháng 4 đối với các nhóm tỉnh thành có nguy cơ cao (trong đó có 3 thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng) nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo đó, dựa trên các đánh giá về nguy cơ lây nhiễm tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã phân thành 3 nhóm chính: nhóm nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp. Việc phân loại này không chỉ giúp mỗi tỉnh thành áp dụng Chỉ thị phòng dịch một cách hiệu quả và phù hợp, đồng thời, hướng tới đạt “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Informa Markets Vietnam sẽ cập nhật thường xuyên và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của chính phủ nhằm đưa ra các biện pháp tốt nhất trong công tác tổ chức triển lãm Plastics & Rubber Hanoi, Vietnam.

Đồng thời, chúng tôi khuyến khích quý vị chú ý theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình để có sự phòng bị tốt nhất trước dịch bệnh.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với ban tổ chức triển lãm Plastics & Rubber Hanoi, Vietnam:

Yêu Cầu Đặt Gian Hàng:

INFORMA MARKETS  VIETNAM:

Ms. Ngan Nguyen (Selena)
T: +84 28 3622 2588 (133)
INFORMA MARKETS ASIA:
Mr. Jeffrey Au
T: +65 6233 6764
INFORMA MARKETS REST OF THE WORLD:
Mr. Marek Szandrowski
T: +44 (0) 20 7560 4321

MESSE DUSSELDORF EUROPE & ASIA:

Ms. Lee Ai Ling
T: +65 6332 9644
Các Thông Tin Chung:
Mr Kingsley Chu (107)
T: + 84 3622 2588

Trân trọng,

Informa Markets Vietnam

Ban tổ chức triển lãm Plastics & Rubber Hanoi, Vietnam

 (nguồn: https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/28-tinh-thanh-pho-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-16-ct-ttg)

string(0) ""

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.