PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa

Nội dung tóm tắt

Thực trạng ngành nhựa: Cơ hội và thách thức đầu tư tái chế nhựa tại Việt Nam

Trình bày bởi: Ông Hoàng Đức Vượng – Chi hội trưởng – Chi hội nhựa tái sinh, Hiệp hội nhựa Việt Nam

Theo ước tính đến năm 2023, ngành nhựa cần khoảng 10 triệu tấn nhựa phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Theo Quy hoạch tổng thể ngành hóa dầu và các dự án, sản lượng sản xuất hạt nhựa nguyên sinh trong nước dự kiến đạt 2,6 triệu tấn, đáp ứng 26%, số còn lại 7,4 triệu tấn cần phải nhập khẩu từ nước ngoài.Các quy định tại Việt Nam đang có mâu thuẫn trong định nghĩa phế liệu khi cho rằng phế liệu là chất thải thải ra từ sản xuất. Theo công ước quốc tế, chất thải là chất phải tiêu hủy. Trong khi đó, nhựa phế liệu lại không hoàn toàn là chất thải vì có thể tái chế, bị đánh đồng là chất thải phế liệu nên siết, cấm nhập khẩu, gây khó cho doanh nghiệp.

Ngành nhựa Việt Nam liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng từ 15% – 20%, đồng thời dư địa tăng trưởng còn rất lớn cả xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, hiện nay 80% nguyên liệu nhựa đang phải nhập khẩu. Một trong những nguyên nhân khiến ngành nhựa phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu là do nền công nghiệp tái chế nhựa của Việt Nam chưa phát triển.

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Trình bày bởi: Ông Phạm Hoàng Hải – Trưởng Ban Thư ký Hội đồng doanh nghiệp vì phát triển bền vững – VCCI

“Việc thúc đẩy quá trình tái chế, tái sử dụng hiện chưa được đẩy mạnh bởi hệ thống pháp lý chưa khuyến khích tái chế, việc giám sát thực thi luật chưa chặt chẽ và chưa có sự đầu tư đúng mức với ngành công nghiệp tái chế. Đối với các doanh nghiệp, các giải pháp ngắn hạn đều thất bại, không tạo được sự khác biệt và lượng nguyên liệu cho tái chế chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tổng sản phẩm đưa ra thị trường… Hiện VCCI đã xây dựng sáng kiến về thị trường nguồn nguyên vật liệu thứ cấp tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Trong đó, các doanh nghiệp sẽ tham gia mạng lưới để chia sẻ thông tin, hướng đến các nguồn chất thải của ngành này sẽ là nguồn nguyên liệu của các ngành khác”

Giải pháp công nghệ tái chế nhựa – kinh nghiệm từ CHLB Đức

Trình bày bởi: Ông Michael Meisel Area Sales Manager – Tập đoàn Kiefel Technologies – CHLB Đức

Thiết kế để tái chế

 

Một báo cáo về bao bì nhựa từ góc độ của một công ty công nghệ, mục tiêu là mang đến cái nhìn thông suốt về chất liệu nhựa và khả năng tái chế của các loại đồ nhựa và đồ có chứa nhựa hiện đang được dùng để đựng thực phẩm. Một số quan điểm không đúng về nhựa và tái chế sản phẩm nhựa cũng sẽ được phân tích, làm rõ. Bài toán chính cần được giải chính là làm cách nào tối ưu hoá công nghệ hiện có, với các thói quen tiêu dùng hiện tại, nhằm xác định được những lựa chọn bền vững hơn cho sản xuất.

Các mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Giải pháp tài chính thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế nhựa

Trình bày bởi: TS. Lại Văn Mạnh, Trưởng Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường, Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường

Áp lực của thiếu hụt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, lượng chất thải lớn, nhất là chất thải nhựa và túi nilon được Chính phủ Việt Nam hết sức chú trọng, do vậy thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn cần nắm bắt cơ hội này. Việc tái chế phế liệu mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, giá sản phẩm đầu ra cạnh tranh, góp phần bảo vệ môi trường. Đây là một hướng đi nhiều doanh nghiệp nhựa đang mong muốn trong xu thế phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp nhựa mong Nhà nước có chính sách giúp ngành nhựa phát triển tái chế phế liệu, trên cơ sở hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, của nhà nước, của xã hội mà vẫn bảo vệ được môi trường. Hiện nay, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án đầu tư trong các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, trong đó có chất thải nhựa; các doanh nghiệp, dự án sản xuất, nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.

Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn

Trình bày bởi: PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà – Trưởng khoa môi trường – Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM

Mô hình kinh tế tuần hoàn được đánh giá là cần thiết cho Việt Nam nhưng phổ biến ở doanh nghiệp lớn, chưa len lỏi nhiều vào doanh nghiệp nhỏ. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần ứng dụng tư duy của kinh tế tuần hoàn vào mô hình kinh doanh của mình. Thay vì phải đưa ra giải pháp mới, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham khảo và áp dụng một cách sáng tạo những bài học kinh nghiệm đã thành công trong việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong đó, một số trọng tâm cần lưu ý bao gồm: thay đổi tư duy từ kinh tế tuyến tính sang tuần hoàn; xem rác thải là nguồn nguyên liệu mới để sản xuất; học hỏi khả năng tái tạo và tuần hoàn của thiên nhiên; nhận thức mọi tài nguyên đều giới hạn để sản xuất dựa trên giới hạn đó; ý thức về cộng sinh công nghiệp, sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn…

string(8) "page_faq"

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.