PRVH Series is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Informa
Nov 16, 2019Exhibitor Live
GSI CREOS CORPORATION - GIAN HÀNG C3
image

UNICORN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (M) SDN BHD được thành lập năm 2016 tại Penang, Malaysia.

Đây là một trong những hợp chất được chế tạo và sản xuất chuyên cho các ngành công nghiệp nhựa với sự tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu pháp lý như Giấy phép của Cơ quan Địa phương, Giấy phép Sản xuất MIDA, phê duyệt JKKP, phê duyệt DOE.

GSI CREOS CORPORATION đang hỗ trợ sản xuất và phân phối sản phẩm của họ.

Sản phẩm của chúng tôi: HIPS, ABS, PC / ABS, PC, PP, PA, PE & PET.

Chúng tôi có các cơ sở xử lý hoàn chỉnh và thiết lập phòng thí nghiệm để đáp ứng EPEAT, TCO EDGE, EU Ecolabel. Chúng tôi có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp với 20 năm kinh nghiệm và công thức pha chế cũng như bí quyết sản xuất độc quyền.

string(0) ""

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký
image

PLASTIC & RUBBER VIETNAM, HANOI

27 - 29.11.2019 | ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

imageĐiện thoại: (+84) 28 3622 2588
  • facebook
  • facebook
  • facebook
asset

Copyright © 2019. All rights reserved. Informa Markets, a trading division of Informa PLC.