​Sản phẩm nhựa xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhẹ trong 8 tháng đầu năm 2022

  03/10/2022

– Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng trưởng chậm lại trong 8 tháng đầu năm 2022. Tuy vậy, Hàn Quốc vẫn là thị trường lớn thứ 3 của sản phẩm nhựa xuất khẩu Việt Nam trong 8 tháng.
– Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 206,7 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tinh riêng trong tháng 8/2022, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Hàn Quốc đạt 28,2 triệu USD, tăng 4,2% so với tháng 7/2022 và tăng 13,1% so với tháng 8/2021. Dự kiến, trong năm 2022, xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng trên 15% so với năm 2021.

Nhìn chung, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2022 có tốc độ tăng trưởng chậm lại do một số sản phẩm nhựa lớn xuất khẩu sang thị trường này là tấm, phiến, mảng nhựa vải bạt đang giảm xuất khẩu sang thị trường này trong các tháng gần đây.

Nhận thấy, trong 7 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn và tăng sang thị trường Hàn Quốc là các sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành xây dựng như: sản phẩm tấm, phiến mảng nhựa; vải bạt; linh kiện lắp đặt trong nhà, xe cộ, các loại ống và phụ kiện; nút, nắp, mũ van; thiết bị vệ sinh… Đây là các sản phẩm nhựa có nhiều triển vọng xuất khẩu sang thị trưởng Hàn Quốc trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một số sản phẩm nhựa xuất khẩu giảm sang thị trường này là dây đai; các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói…

Quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa khi cả hai thị trường cùng tham gia và hưởng nhiều lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Hơn nữa, cơ cấu xuất nhập khẩu của hai thị trưởng có tính bổ sung rõ nét và ít có sự cạnh tranh trực tiếp. Do vậy, có thể khắc phục những bất lợi và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của sản phẩm nhựa Việt Nam và được nhận định còn nhiều cơ hội gia tăng kim ngạch.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Hàn Quốc năm 2021 – 2022 (Đvt: triệu USD)

7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc gồm 21 chủng loại sản phẩm nhựa. Trong đó, 3 sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất sang thị trưởng Hàn Quốc đạt kim ngạch xuất khẩu trên 15 triệu USD là tấm, phiến, màng nhựa, sản phẩm nhựa công nghiệp và vải bạt, với tổng kim ngạch xuất khẩu 3 sản phẩm nhựa này chiếm tới 57% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa.

7 tháng đầu năm 2022, tấm, phiến, màng nhựa vẫn là sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Hàn Quốc, đạt 57,1 triệu USD, chiếm 32,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa này đến thị trường Hàn Quốc chỉ tăng 3,4%.

Trong khi đó, sản phẩm nhựa công nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2022, đạt 23,7 triệu USD chiếm 13,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường này. So với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này đến thị trường Hàn Quốc tăng 34,3%.

Xuất khẩu sản phẩm vải bạt sang Hàn Quốc tăng nhẹ trong 7 tháng đầu năm 2022, đạt 18,4 triệu USD, chiếm 10,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trưởng này. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa vải bạt sang Quốc tăng 3,4%.

Cơ cấu sản phẩm nhựa xuất khẩu sang Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2022 (Đvt: triệu USD)

Trái lại, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dây đai sang thị trưởng Hàn Quốc giảm trong 7 tháng đầu năm, đạt 14,3 triệu USD, chiếm 8,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa này sang thị trường Hàn Quốc giảm 15%.

Xuất khẩu 2 sản phẩm nhựa khác tăng khá mạnh sang thị trưởng Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2022 là linh kiện lắp đồ đạc trong nhà, xe cộ và túi nhựa, đạt tương ứng 11,5 triệu USD và 11 triệu USD, chiếm lần lượt 6,6% và 6,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu các sản phẩm nhựa này sang thị trường Hàn Quốc đều tăng với mức tăng lần lượt là 15,6% và 28,8%.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa gia dụng sang thị trường Hàn Quốc tăng nhẹ trong 7 tháng đầu năm 2022, đạt 10,6 triệu USD, chiếm 6,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa gia dụng sang thị trường Hàn Quốc tăng 1,7%.

Đặc biệt, các loại ống và phụ kiện nhựa vẫn xuất khẩu tăng mạnh sang Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2022, đạt 9,3 triệu USD, chiếm 5,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm các loại ống và phụ kiện sang thị trường này tăng 118,9%. Ngoài ra, một sản phẩm nhựa khác xuất khẩu tăng mạnh sang thị trường Hàn Quốc là thiết bị vệ sinh, đạt 2,4 triệu USD, tăng 435% so với cùng kỳ năm 2021. Đây hai sản phẩm nhựa của Việt Nam có nhiều triển vọng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tham khảo cuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Hàn Quốc tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Nguồn: vpas.vn

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi