Nhập khẩu Toluene, Propylene, Natri glutamate từ thị trường Thái Lan tăng mạnh

  07/10/2022

– Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trưởng Thái Lan tháng 8/2022 đạt 46,8 triệu USD, tăng 23,3% so với tháng 7/2022 và chiếm tỷ trọng 6,5% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. 8 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu hóa chất từ thị trường này đạt 415 triệu USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2021.

– Axit terephthalic tinh chế, Vinyl chloride monomer, Oxy già, Natri bicarbonate, Toluene là những mặt hàng hóa chất được nhập nhiều từ thị trường này.

Axit terephthalic tinh chế là mặt hàng hóa chất có lượng nhập khẩu lớn nhất từ thị trường Thái Lan trong tháng 8/2022, đạt 10,2 nghìn tấn với trị giá 8,2 triệu USD, giảm 23,7% về lượng và giảm 39% về trị giá so với tháng 7/2022, Giá nhập khẩu trung bình đạt 805 USD/tấn, giảm 20,1%.

Nhập khẩu Toluene từ thị trường Thái Lan tháng 8/2022 tăng mạnh 857% về lượng và tăng 712% về trị giá so với tháng 7/2022, đạt 6,7 nghìn tấn với trị giá 7 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.045 USD/tấn, giảm 15%.

Nhập khẩu Vinyl chloride monomer từ thị trưởng Thái Lan tháng 8/2022 giảm 3,3% về lượng và giảm 26,8% về trị giá so với tháng 7/2022, đạt 2,9 nghìn tấn với trị giá 2,2 triệu USD, Giả nhập khẩu trung bình giảm 24,3%, đạt 751 USD/tấn.

Cơ cấu hóa chất nhập khẩu từ Thái Lan tháng 8/2022 (tỷ trọng theo trị giá)

Nhập khẩu Oxy già từ thị trường Thái Lan tháng 8/2022 đạt 2,6 nghìn tấn với trị giá 1,3 triệu USD, giảm 0% về lượng và giảm 1,5% về trị giá so với tháng 7/2022. Giá nhập khẩu trung bình đạt 509 USD/tấn, giảm 1,5%.

Nhập khẩu Propylene từ thị trưởng Thái Lan trong tháng 8/2022 đạt 2,3 nghìn tấn với trị giá 2,3 triệu USD, trong khi tháng 7/2022 không có lô hàng nào được nhập khẩu. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.026 USD/tấn.

Nhập khẩu Natri glutamate từ thị trường Thái Lan tháng 8/2022 tăng 625% về lượng và tăng 640% về trị giá so với tháng 7/2022, đạt 1,3 nghìn tấn với trị giá 2,3 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.746 USD/tấn, tăng 2,1%.

Một số loại hóa chất khác được nhập khẩu nhiều từ thị trường Thái Lan: Muội carbon, Methyl methacrylate monomer, Caprolactam, Natri bicarbonate…

Tham khảo một số chủng loại hoá chất nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tháng 8/2022

Nguồn: vpas.vn

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi