xuất khẩu

Xuất khẩu cao su: Triển vọng từ các thị trường lớn

Xuất khẩu cao su sang các thị trường lớn hiện đang giảm, nhưng những chính sách tới đây của Trung...

19 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Cao su Việt Nam”

View more 

Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su từ Việt Nam

View more 

Trị giá xuất khẩu cao su 10 tháng đạt 2,6 tỷ USD

View more 

​Sản phẩm nhựa xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhẹ trong 8 tháng đầu năm 2022

View more 

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng trong 8 tháng đầu năm 2022

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi