xuất khẩu cao su

Lượng cao su xuất khẩu trong nửa đầu tháng 2/2023 tăng mạnh

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2/2023, cả nước xuất khẩu được 76.934 tấn cao su, tương ứng...

Năm 2022, xuất khẩu cao su tăng trưởng khả quan

View more 

Xuất khẩu cao su 2023: Nhiều tín hiệu tích cực

View more 

Xuất khẩu cao su 11 tháng năm 2022 đạt gần 3 tỷ USD

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi