xu hướng tăng

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng trong 8 tháng đầu năm 2022

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 8...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi