Trung Quốc

Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su từ Việt Nam

Trong khi nhiều thị trường cung cấp cao su cho Trung Quốc bị sụt giảm tỷ trọng trong 10 tháng...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi