triển vọng

Triển vọng sáng cho các doanh nghiệp ngành nhựa xây dựng

Do chiếm tỷ trọng lớn tới 70% chi phí giá vốn hàng bán và phải phụ thuộc từ nguồn nhập...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi