tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam sắp vận hành thương mại

Dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) đến nay đã đạt 98% tiến độ xây dựng, dự kiến...

Gỡ vướng cho dự án hoá dầu Long Sơn

View more 

Siêu dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn hơn 5 tỷ USD sẽ đi vào hoạt động giữa năm 2023

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi