thị trường cao su

Trị giá xuất khẩu cao su 10 tháng đạt 2,6 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 1,62 triệu tấn,...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi