SCG

Siêu dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn hơn 5 tỷ USD sẽ đi vào hoạt động giữa năm 2023

Theo kỳ vọng, với sự đóng góp thêm của mảng hóa dầu đi vào hoạt động, doanh thu của Tập...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi