Sản xuất xanh

Sản xuất xanh tăng lợi thế cho doanh nghiệp ngành nhựa

Tăng trưởng bình quân từ 16-18%/năm, nhựa là ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh, chỉ sau viễn...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi