polyethylene

Công nghệ mới giúp biến đổi rác nhựa polyethylene thành nhựa tiêu dùng

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương pháp có thể biến đổi polyethylene (PE) - loại nhựa được...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi