plasticsnrubbervietnam

Năng suất vườn cây miền núi phía Bắc có xu hướng tăng dần

Việc phát triển cây cao su tại miền núi phía Bắc (MNPB) gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời...

Động lực vô cùng lớn thúc đẩy xuất khẩu cao su và sản phẩm cao su của Việt Nam từ EVFTA

View more 

Sản xuất bao bì từ nhựa tái sinh: Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

View more 

Triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi