Pepsi

Sản xuất bao bì từ nhựa tái sinh: Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Nhằm góp phần quan trọng thúc đẩy tiêu dùng xanh và nền kinh tế tuần hoàn, Suntory PepsiCo lần đầu...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi