nhựa tái chế

Hà Nội tạo điều kiện cho ngành công nghiệp tái chế

Chủ tịch TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện,...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi