ngành cao su

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành cao su phát triển bền vững

Ngày 8/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Hiệp hội...

Xúc tiến xuất khẩu và phát triển thương hiệu ngành cao su bền vững

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi