năng lực tự chủ

Cải thiện năng lực tự chủ ngành công nghiệp cao su-nhựa

Phụ thuộc nguyên liệu từ nước ngoài cũng khiến ngành cao su-nhựa bị ảnh hưởng bởi biến động giá và...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi