năm 2022

Năm 2022, xuất khẩu cao su tăng trưởng khả quan

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 và kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn,...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi