kinh tế tuần hoàn

Sản xuất bao bì từ nhựa tái sinh: Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Nhằm góp phần quan trọng thúc đẩy tiêu dùng xanh và nền kinh tế tuần hoàn, Suntory PepsiCo lần đầu...

Triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi