JICA

Jica hỗ trợ Việt Nam về thiết lập chu trình khí thải carbon toàn cầu

Ngày 06 và 07/3/2023, với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica) và Cơ...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi