hợp tác

Nhiều công ty, tập đoàn cao su Đức muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam

Tại buổi giao thương, các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Đức đã có những trao đổi rất cụ...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi