hỗ trợ phát triển

TPHCM nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ phát triển công nghệ cho ngành cao su – nhựa

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và...

TPHCM nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ phát triển công nghệ cho ngành cao su – nhựa

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi