giảm thải carbon

Doanh nghiệp nhựa cần xây dựng “lộ trình” giảm thải carbon

Để ngành nhựa trong nước tiếp tục phát triển tiến đến hội nhập kinh tế thế giới, các doanh nghiệp...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi