doanh nghiệp nhựa

Doanh nghiệp nhựa tìm cơ hội phát triển từ xuất khẩu

Theo Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (Bộ Công Thương), các mặt hàng nhựa của Việt Nam...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi