doanh nghiệp ngành nhựa

Nhiều cơ hội cho ngành nhựa, cao su và cơ khí trong thời gian tới

Đó là nhận định của ông Trần Ngọc Liêm – Giám đốc VCCI HCM tại Hội thảo “Các giải pháp...

Sản xuất xanh tăng lợi thế cho doanh nghiệp ngành nhựa

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi