doanh nghiệp cao su

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam

Tháng 3/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất tiêu thụ cao su của Việt Nam với 86,81 nghìn...

Cải thiện năng lực tự chủ ngành công nghiệp cao su-nhựa

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi