dầu thô

Công ty hoá dầu Bình Sơn tìm cách đảm bảo nguồn dầu thô cho sản xuất

Nhằm khắc phục những khó khăn, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ đa dạng hóa nguồn...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi