Cây lanh

Cây gai dầu, cây lanh ứng dụng mới trong vật liệu composite

Nhóm nghiên cứu liên ngành thuộc dự án DuroBast đã phát triển vật liệu tổng hợp nhựa nhiệt dẻo có...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi