8 tháng đầu năm

​Sản phẩm nhựa xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhẹ trong 8 tháng đầu năm 2022

- Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng trưởng chậm lại trong 8 tháng...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi