2022

[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022

BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm 2022 diễn...

​Sản phẩm nhựa xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhẹ trong 8 tháng đầu năm 2022

View more 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi