Tin sự kiện

HỘI THẢO “Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa”

Ngày:  07/07/2022 Thời gian:  9h00 – 17h00 Địa điểm:  SECC, Quận 7, TP.HCM TỔNG QUAN Với...

Hội thảo “Phát triển sản phẩm ngành nhựa trong bối cảnh Kinh tế tuần hoàn”

Xem thêm 

Webinar “Tác động của Luật bảo vệ môi trường sửa đổi đối với ngành nhựa”

  11.05.2022
Xem thêm 

TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE & AN TOÀN

Xem thêm 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi