Tin ngành

Quản lý nhựa và giảm khí nhà kính là trọng tâm phát triển bền vững của Unilever

Môi trường, con người và xã hội là những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững...

Xuất khẩu cao su sang Hoa Kỳ chờ tín hiệu khả quan

Xem thêm 

Doanh nghiệp nhựa tìm cơ hội phát triển từ xuất khẩu

Xem thêm 

Lượng cao su xuất khẩu trong nửa đầu tháng 2/2023 tăng mạnh

Xem thêm 

Gỡ vướng cho dự án hoá dầu Long Sơn

Xem thêm 

Công ty hoá dầu Bình Sơn tìm cách đảm bảo nguồn dầu thô cho sản xuất

Xem thêm 

Sự lớn mạnh trong nước, vươn tầm thế giới của doanh nghiệp nhựa Việt Nam

Xem thêm 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi