Tiêu điểm sự kiện

LỊCH SỰ KIỆN

Thời gian Chương trình Đơn vị tổ chức ...

[PRVH23] DANH BẠ SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

Xem thêm 

BÁO CÁO TRIỂN LÃM PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2022

Xem thêm 

CAM KẾT NÂNG CAO GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI PLASTICS & RUBBER VIETNAM, HANOI 2023

Xem thêm 

[ROADSHOW] Tái chế Nhựa – Hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn

  11.04.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa”

Xem thêm 

Hội thảo “Phát triển sản phẩm ngành nhựa trong bối cảnh Kinh tế tuần hoàn”

Xem thêm 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi