Tiêu điểm sự kiện

BÁO CÁO TRIỂN LÃM PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2022

Plastics & Rubber Vietnam , Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về Công nghệ, Nguyên...

HỘI THẢO “Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa”

Xem thêm 

Hội thảo “Phát triển sản phẩm ngành nhựa trong bối cảnh Kinh tế tuần hoàn”

Xem thêm 

Webinar “Tác động của Luật bảo vệ môi trường sửa đổi đối với ngành nhựa”

  11.05.2022
Xem thêm 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi